Gsm: 0.507 855 61 15

Gsm: 0.507 855 61 48

Haritada Yerimiz

Öz Geçmiş

1964 yılında Adana’da doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1995 yılına kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Konya 9 No’lu Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak çalıştı.

1995-1999 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve “Sirozda otonom nöropati, mide boşalma zamanı ve sisapridin mide boşalma zamanı üzerine etkisi’’ başlıklı uzmanlık tezini hazırlayarak iç hastalıkları uzmanı oldu. 1999-2002 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalında yan dal ihtisası yaptı. 2002 yılında “Helicobacter pylori pozitif ve negatif hastalarda kobalamin eksikliği’nin endoskopik, histolojik ve hematolojik parametrelerle olan ilişkisi’’ başlıklı yan dal uzmanlık tezini hazırlayarak Gastroenteroloji Uzmanı oldu. 2004 yılına kadar aynı merkezde çalıştı. 2004 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2006 yılında Yardımcı Doçentliğe atandı. 2007’de Doçent, 2013 yılında Profesör oldu. Halen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalında Profesör olarak görev yapmaktadır.

2011 yılında Avrupa Gastroenteroloji Board’ını aldı.
2010 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Master yaptı, halen doktora çalışmalarına devam etmektedir.