Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin ağızdan anüse kadar hemen her kısmını etkileyebilen ve neden olduğu komplikasyonlarla yaşam kalitesini belirgin ölçüde bozan bir kronik inflamatuar barsak hastalığıdır. Hastalık olguların yarıya yakını terminal ileumda, %28 inde kolonda, %21 inde ileokolik bölgede ve %3-5 inde de üst gastroinestinal sistemde yerleşim gösterir.

Crohn hastalığında tedavi hastalığın lokalizasyonuna, şiddetine ve komplikasyonların varlığına göre düzenlenmeli, tedaviye alınan cevap, hasta uyumu ve yan etkiler değerlendirilerek her hastaya farklı bir uygulama ve değerlendirme yapılmalıdır. Hastalığın anatomik lokalizasyonu özellikle mesalamin ve enterik kaplı budesonid gibi gastrointestinal sistemin belirli bölgelerinde etkili olabilen ilaçlar kullanıldığında önem kazanır. Sistemik kortikosteroidler, immunomodulatörler ve biyolojik ajanlar sistemik etki gösterdiklerinden bu ilaçların kullanılması durumunda hastalık lokalizasyonunun önemi yoktur. Crohn hastalığında güncel tedavi akut hastalığın tedavisi (remisyonun sağlanması) ve elde edilen düzelmenin sürdürülmesi (remisyon idamesi) şeklinde iki basmakta gerçekleştirilir. Obstrüksiyon ve fistül gibi komplikasyonların ortaya çıkması, medikal tedaviye yanıtsızlık ve preneoplazik / neoplazik lezyonların varlığı hallerinde cerrahi tedavi tercih edilir.

Bu Hastalık mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır.