HEMOROİD (BASUR)
Hemoroid halk adıyla basur sık görülen bir hastalıktır. Dünyada toplumun %30’undan fazlasını etkilediği bilinmektedir. Her iki cinsiyette eşit oranlarda görülür. Nedeni kronik kabızlık, diyet, genetik faktörler, karın içi basıncını arttıran faktörler suçlanmasına rağmen kesinleşmiş bir neden yoktur. Hastalarda bazen birkaç faktör bir arada bulunabilir.

İç hemoroidlerde en sık görülen bulgu makattan kanamadır. Dışkıya bulaşık olmayan, büyük abdest öncesi veya sonrası görülen açık kırmızı renkli kan tipiktir. Bu durum hemoroidal yastıkçıkların venül ve arteriollerden zengin olmasıyla ilişkilidir. Kanama bazen fışkırır tarzda olabilir. İkinci sıklıktaki bulgu dışarıya doğru çıkmasına bağlı olarak büyük abdest esnasında veya sonrasında insanın eline pakelerin gelmesidir. Sümüksü akıntı, kaşıntı, anal rahatsızlık hissi gibi bulgular sık görülür. İç hemoroidlerde ağrı nadir görülür. Ancak aniden tromboz veya sarkma gelişen hemoroidlerde şiddetli ağrı önemli bir bulgudur. Bu olgularda hemoroid pakelerinde gangrenöz değişimler görülebilir.

Dış hemoroidler tromboz gelişmedikçe genelde bulgu vermezler. Linea dentatanın distalinde yer alan eksternal hemoroidal venlerin akut trombozu ile gelişen şiddetli ağrı en önemli bulgudur. Perianal ödem ve ağrı 48 saatte pik yapar ve günlerce sürebilir, muayenede anal kanalın distalinde tek bir lezyon olarak izlenir. İskemi ve nekroz deride kanamalara yol açabilir.

TEDAVİ

İlaç: Genel olarak pomad ve kremlerin etkisinin ağrıyan yere uygulanan ilacın kayganlaştırıcı, analjezik ve antiinflamatuvar etkilerine bağlı olduğu gösterilmiştir. Steroid içeren ajanlar uzun süreli kullanımda deride incelmeye yol açabilir. Non steroidal pomadlar ve steroidli pomadlar lokal olarak kullanılır.

Elastik band ligasyonu: 1960’lardan beri kullanılan bir tekniktir. Amerika’da endoskopi ünitelerinde en çok kullanılan hemoroid tedavi yöntemidir. Bu teknik 1., 2., 3. derece hemoroidlerin tedavisinde kullanılabilmektedir. Band ligasyonu dentat ligament üzerindeki distale doğru kaymış olan hemoroidal yastıkçıkların endoskop veya anaskop kullanılarak özel elastik bandlar ile bağlanmasıdır. Uygulanacak olan elastik band dentat ligamentin en az 5 mm üzerine atılmalıdır. Geleneksel band forcepsleri veya özel tek kullanımlık vakum aspiratör ligatör vasıtasıyla veya endoskopik band ligatörü kullanılabilen bu teknikte, aspire edilerek yakalanan hemoroid yastıkçığı pedikülüne band yerleştirilir. Anal kanal içinde innervasyonun az olduğu bu bölgedeki hemoroidlere uygulandığında ağrı şikayeti görülmez. Tek seferde 2 adet hemoroid bağlanabilir. Seanslar arasında 4 hafta olması önerilir. Band uygulanan hemoroidin kanlanmasının bozulması sonucu iskemi ve nekroz sonucu hemoroid destrükte olarak 5-7 günde düşer ve kalan dokuda fibrozis ve skar dokusu oluşur. İşlem sonrası ağrı, enfeksiyon gibi komplikasyonlar nadirdir. İşlem sonrası proflaktik antibiyotik tedavisi ve laksatif verilerek enfeksiyon ve kabızlık olasılığı azaltılabilir. Birçok çalışmada band ligasyon tedavisinin diğer endoskopik tedavilere üstün olduğu ve %70-80 başarı sağlandığı gösterilmiştir. Band ligasyonu ile ilgili yayınlanmış en büyük seride, band ligasyonu uygulanmış 805 hasta uzun süre takip dilmiştir. Tedavi başarısı hemoroidlerin tüm dereceleri için benzer şekilde %70-%71 olarak bildirilmiştir. Band ligatörü kullanılarak yapılan uygulamada işlem sonrası ateş, forseps tekniğine göre daha az görülmüştür.

Endoskopik Enjeksiyon yöntemi: Basur içine iğne ile enjeksiyon yapılır.

İnfrared fotokoagülasyon

Bipolar ve monopolar elektrokoagülasyon

Kriyoterapi

Cerrahi Yöntem

Gibi bir çok yöntem vardır.

1. Derece hemoroidlerde konservatif- medikal tedavi yöntemleri başarılı sonuçlar verir. Hastaların diyet alışkanlıklarını değiştirmesi ve yüksek lifli diyet (20-30 gr/gün) uygulaması önerilir. Doğal besinlere ek olarak lif içeren ürünler diyete eklenebilir. Yumuşak gaita oluşumu ve düzenli barsak hareketlerinin sağlanması için günlük su alımının en az 2-2.5 litre olması, düzenli egzersiz yapılması mutlaka önerilmelidir.

Anal sfinkterin gevşemesini sağlayan, günde 2-3 defa 10 dakika süre ile yapılacak olan sıcak su oturma banyoları faydalıdır. Topikal olarak uygulanan %1’lik hidrokortizonlu pomad- krem ve fitiller ödemin azalmasını sağlarlar. Son yıllarda streptokinaz ve fenilefrin içeren fitillerin kullanımı ile tedavide başarı artmıştır. Kabızlığı olan hastalarda oral laksatifler tedaviye eklenebilir.

2. Derece hemoroidlerin tedavisinde veya medikal tedaviye yanıt vermeyen dirençli 1. derece hemoroidlerin tedavisinde medikal ve konservatif tedavi yöntemlerine ek olarak endoskopik ve lokal tedavi uygulamaları da kullanılmaktadır. Bu yöntemler sıklıkla poliklinik ve endoskopi ünitelerinde sedasyonsuz veya hafif-orta seviyede sedasyon ile rahatlıkla uygulanabilmektedir. 1. ve 2. derece hemoroid tedavisinde %90’a ulaşan yüksek başarı oranları mevcuttur.

3. Derece hemoroidlerin tedavisinde medikal ve konservatif tedaviler ve endoskopik- lokal tedaviler (endoskopik band ligasyonu, skleroterapi, fotokoagülasyon, kriyoterapi, diatermi) birlikte kullanılır. Ancak bu kombine tedavilere yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi (hemoroidektomi) uygulanır.

4. Derece hemoroidler ve prolapsus olan olgularda tedavi cerrahidir.