ÜLSERATİF KOLİT
Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan, kontrolsüz inflamasyonu şeklinde kendini gösteren bir hastalığı- dır. Vakaların hemen hemen tamamında rektum tutulmuş olup, inflamasyon buradan yukarıya doğru yayılım gösterir. Terminal ileum tipik olarak tutulmaz. Fakat tüm kolonun tutulduğu vakalarda endoskopik olarak ‘backwash ileitis’ bulguları olabilir. Hastalığın seyri ve yaygınlığı bireysel farklılık gösterdiği için, bireysel tedavi yaklaşımları gereklidir. Ülseratif kolit tanısı konulduktan sonra, endoskopik olarak hastalığın yaygınlığı saptanmalıdır. Özellikle hastalığın topikal tedavinin ulaşabildiği inen kolon ve daha altındaki seviyede olması veya topikal tedavinin ulaşmadığı inen kolonun proksimalinde olması tedavi planlanmasından önce cevaplandırılması gereken anahtar sorulardır. Ülseratif kolit üç tip tutulum paterni (proktitis, sol kolon tipi, pankolitis), dört tip aktivite (remisyon, hafif, orta ve şiddetli aktivite) ve dört farklı hastalık seyri (ilk ataktan sonra asemptomatik seyreden, zamanla giderek aktivitesi şiddetlenen, kronik sürekli semptomlu ve kronik tekrarlayan semptomları olan) gösterebilir. Bundan dolayı ülseratif kolit için toplam 48 farklı klinik durum gözden geçirildikten sonra tedavi önerisinde bulunulabilir. Bunlara ilaveten ekstraintestinal bulgular, hastanın yaşı, beraberinde olan diğer hastalıklar, daha önce geçirilmiş ameliyatlar, ilaçlara karşı intölerans, yaşam tarzı ve kişisel tedavi tercihleri gibi ilave önemli faktörler de göz önünde bulundurulduğunda binlerce muhtemel tedavi rejimleri ortaya çıkabilir. Ülseratif kolitte medikal tedavinin amacı kısa sürede remisyonu sağlamak, yaşam kalitesini iyileştirmek, uzun süreli steroid kullanım ihtiyacını azaltmak, hastalığın ve tedavide kullanılan ilaçların komplikasyonlarını önlemektir .

Tedavide basitten komplekse doğru giderek artan tedavi yaklaşımı benimsenmiştir.

Tedavide kullanılan ilaçlardan 5-aminosalisilik asit (5-ASA) temel tedavi ajanı olarak kabul edilirken, steroidler ve immunomodulatörler tedaviyi yoğunlaştırıcı olarak ve infliksimab, kalsinörin inhibitörleri [siklosporin A (CsA) ve takrolimus] veya cerrahi, kurtarıcı tedavi olarak kabul edilir.

Bu Hastalar mutlaka düzenli doktor kontrolünde olmalıdır.